Lidé tvoří město!

V duchu baťovské tradice Zlín dlouhodobě podporuje aktivní život ve městě a vynakládá nemálo energie a financí na to, aby se zde lidem dobře žilo. Pokud si budeme moci říct – žije se nám tu fajn – pak má vynaložená energie smysl.

Zde naleznete výběr zajímavých informací a dat z různých oblastí života města. Data jsou prezentována ve zjednodušené formě tak, aby jste si udělali rychlý přehled o tom, jaké aktivity a projekty město Zlín podporuje.

250

dětských hřišť a sportovišť

Město Zlín spravuje 250 dětských hřišť a sportovišť. Ty nabízí atrakce pro děti, ale i prostor pro amatérské sportovce. Více info na www.zlin.eu/hriste

22 330

nádob na odpady

Město Zlín nakládá s odpady uvědoměle a neustále zvětšuje rozsah tříděného sběru. Mimo základní komodity třídí i méně produkované odpady jako je textil kovy nebo oleje. Bioodpad se následně zpracovává na kompost a je zdarma poskytován občanům města.

153

sdílených kol podporujeme

120 mechanických, 8 rychlostních a 25 elektrických sdílených kol je k dispozici na 80 oficiálních stanicích rozmístěných po Zlíně. Díky podpoře města je u mechanických kol vždy prvních 15 minut užívání zdarma.

44

školských objektů zabezpečeno

Město Zlín je v problematice bezpečnosti školských zařízení velmi aktivní. Ve 44 školských zařízeních bylo zřízeno zabezpečení ve formě kamer, bezpečnostních tlačítek, zabezpečení vstupů apod.

2020

kulturní agentura Živý Zlín

Tradiční kulturní agenturu Živý Zlín zřizuje od roku 2020 statutární město Zlín nově jako samostatnou organizační složku, začleněnou pod oddělení cestovního ruchu a informací. V průběhu roku připravuje agentura téměř 70 akcí na různých místech města. Nabízí startovací platformu pro místní začínající hudebníky, setkávání komunit, připravuje série koncertů, sportovní akce, akce pro rodiny.

274

hektaru městské zeleně

Město Zlín se stará na svém území o 274 hektaru městské zeleně, což odpovídá rozloze 384 fotbalových hřišť.

1

Nadprůměrné vzdělávání

Předškolní, základní a střední vzdělávání je ve Zlíně hodnoceno Českou školní inspekcí jako nadprůměrné.

1,5 mil. Kč

květinová výsadba

Květinová výzdoba se realizuje ve Zlíně na 10 000 m2. Ročně se vysází 60 000 ks cibulovin, 12 000 ks sazenic letniček, dvouletek a trvalek. Roční rozpočet na květinové výsadby činí cca 1,5 mil. Kč

11

Specializací škol

Základní školy zřizované statutárním městem Zlínem mají různá zaměření:
• sportovní třídy (hokej, plavání, atletika) • logopedické třídy, basketbal • třídy Montessori, výtvarná výchova, Ekoškola • fotbal, aerobik • třídy s rozšířenou výukou jazyků • třídy s rozšířenou výukou matematiky • třídy nadaných žáků, rozšířená výuka hudební výchovy • volejbal • házená

Spolupořadatel

Zlín Film Festivalu

Město Zlín je spolupořadatelem a dlouhodobým finančním podporovatelem Zlín Film Festivalu.

28 km

cyklostezek

Ve Zlíně je 28 648 metrů cyklistických tras. K dispozici jsou cyklostezky, stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů a cyklopruhy. Město Zlín má v plánu i nadále rozšiřovat výstavbu cyklostezek.

Spolupořadatel

Barum Czech Rallye Zlín

Město Zlín je spolupořadatelem a dlouhodobým finančním podporovatelem Barum rally.

5 mil.

Tvoříme Zlín

Každý rok rozdělíme v parcitipativním rozpočtu Tvoříme Zlín celkem 5 milionů korun pro tzv. vnitřní Zlín.

25 mil.

Bazény a koupaliště

Společnost STEZA , která provozuje bazény a koupaliště získá v roce 2020 z městského rozpočtu 25 milionů korun.

25 mil.

Místní části

V projektu Komisí místních částí na provozní a investiční akce v příměstských částech rozdělujeme 25 milionů korun.

27,4 mil.

Filharmonie B.M.

FilharmoniI Bohuslava Martinů město podpoří v roce 2020 částkou 27 426 000 Kč.

A+A+

Finanční zdraví města

Od nezávislého ekonomického poradce jsme dostali známku A+A+ za finanční zdraví města Zlína.

1 488 Kč

Dotace MHD na 1 obyvatele

Roční dotace MHD na jednoho obyvatele v roce 2018 byla 1 488 Kč.

30

Kanceláří

Občané se mohou obracet na 30 kanceláří ve svých místních částech.

53,6 mil.

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín podpoří v roce 2020 město částkou 53 653 000 Kč.

2 000

Bytů

Spravujeme 2 000 bytů pro obyvatele města Zlína.

300 mil.

Pro školky

300 974 701 Kč činila podpora mateřských školek ve Zlíně.

17 klubů

Pro seniory

Provozujeme 17 Zlínských klubů seniorů a Středisko pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

58,5 mil.

Park Komenského

Park Komenského ve Zlíně byl zrevitalizován za částku 58 500 000 Kč.
© 2020 Magistrát města Zlína. Všechna práva vyhrazena.